HOTLINE: 02-716-1135, 080-5747667   |   HP: 089-615-2226
Review
แอมป์หูฟังคืออะไร...ทำไม คนถึงใช้กัน?
แอมป์ หรือ Amplifier มันคือตัวขยายเสียง หรือพูดง่ายๆก็คือเป็นตัวเร่งให้เสียงดังขึ้นนั่นเอง โดยเจ้าแอมป์นี้จะเป็นตัวรับสัญญาณมาจาก DAC อีกที่นึง กล่าวคือ DAC แปลงไฟล์เพลง จาก Digital เป็น Analog แล้วส่งให้ Amp ทำหน้าที่ขยายสัญญาณ Analog นั้นให้ดังขึ้น ซึ่งในสมัยก่อนนะ Amp มันจะถูกใช้เพื่อขยายให้เสียงดังขึ้นอย่างเดียว แต่ในปัจจุบันก็มีแอมป์ที่มีคุณภาพจำนวนไม่น้อยเลยที่สามารถปรับคุณภาพของเสียงได้ด้วยถ้าหูฟังที่ใช้เป็นหูฟังที่สามารถขับออกได้ง่ายอยู่แล้ว หมายความว่าต่อกับมือถือ หรือเครื่องเล่นเพลง ก็ขับออกหมด อันนี้เสียงจะต่างน้อยครับ เพราะการนำแอมป์มาต่อ จะใช้งานในลักษณะของการปรับแนวหรือโทนเสียงมากกว่ากำลังขับจึงไม่ค่อยคุ้มค่า แต่หากหูฟังที่เราใช้เป็นหูฟังขนาดใหญ่ หรือเป็นหูฟังที่ "ขับยาก" เมื่อนำมือถือ หรือเครื่องเล่นเพลงมาต่อแล้วกำลังขับไม่เพียงพอจะทำให้เสียงถูก "อั้น" ไว้ ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดเสียงไม่ออก เสียงร้องก็กุดและอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งถ้าเราเอาแอมป์มาต่อเพิ่มอันนี้เสียงจะดีขึ้นเยอะครับเนื่องจากเราได้ประโยชน์จากการต่อ Amp ทั้งในด้านกำลังขับและการปรับโทนเสียง